Skip to content

Trần Thị Cẩm Tú

Trần Thị Cẩm Tú : Trần Thị Cẩm Tú, là một chuyên gia trong lĩnh vực hạt giống nông nghiệp. Cô Tú đã đóng góp lớn vào việc phát triển các dự án nghiên cứu và sản xuất hạt giống chất lượng, giúp cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.